Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

 Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Vymezení pojmů

 

Spotřebitelská smlouva
Je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující - který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.

Ceny

Všechny ceny jsou konečné (tzn. s DPH a s PHE). Vždy zaplatíte pouze cenu výrobku, která je uvedena na našich stránkách. V případě změny kupní ceny u nepotvrzené objednávky je zákazník informován. Ten se pak rozhodne, zda se změnou souhlasí nebo objednávku zruší. Snažíme se ceny garantovat a změna se děje pouze výjimečně. Ceny jsou platné do odvolání. (Poskytujeme slevy, které ceny výrobků snižují. Jednotlivé akční slevy se nedají vzájemně kombinovat a sčítat.)


 Odvoz starého spotřebiče - pouze doprava Bílá Elektra - Zdarma

 

Reklamace a servis

 

K vámi objednanému zboží samozřejmě obdržíte i příslušné dokumenty (daňový doklad, záruční list a český návod k použití). K některým druhům zboží není dodáván záruční list a je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace.

Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Veškeré obaly je potřeba zachovat,jsou potřeba k vyřízení reklamace,popřípadě vrácení zboží...

Dopravce Toptrans - při zjištění poškození spotřebiče,neprodleně vše zdokumentovat a do 48 hodin reklamovat u dopravce.Reklamuje spotřebitel.

Dopravce Česká pošta - při zjištění poškození spotřebiče,neprodleně vše zdokumentovat a do 48 hodin reklamovat u dopravce.Reklamuje spotřebitel.

Na základě vyhotoveného reklamačního záznamu,bude poskytnuta přiměřená sleva,nebo dodán poškozený díl,popřípadě výměna celého spotřebiče.

Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy a nedodržení reklamačního procesu,pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

!!! Vážení zákazníci věnujte prosím čas při přebírání a kontrole doručeného zboží !!!

 

V případě, že produkty zakoupené přes náš internetový obchod BÍLÁ ELEKTRA  JAROMĚŘ nefungují tak, jak by měly, níže najdete jednoduchý návod, jak můžete zboží reklamovat.

 

*  OBAL ZÁSILKY JEVÍ ZNÁMKY POŠKOZENÍ?

 

       Při přebírání zboží od přepravce si pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která jeví známky poškození nepřebírejte. Pokud bude i málo pomačkaná či protržená krabice, napište vše řidiči do předávacího protokolu. V opačném případě nemusí být po převzetí zásilky uznáno poškození při přepravě. 

 

*  OBAL ZÁSILKY JE V POŘÁDKU, ZBOŽÍ UVNITŘ JE POŠKOZENO?

 

       Je-li zboží poškozeno, i přestože je obal neporušený, je potřeba o této skutečnosti informovat buď přepravce nebo naší společnost, v závislosti na druhu vámi vybrané přepravy.

 

Na tuto skutečnost máte 48 hodin od převzetí zboží. Vše je dáno všeobecnými přepravními podmínkami přepravních společností. Po této době je problém reklamaci poškozeného zboží vyřešit.

 

Jedná-li se o doručení:

 

 • Českou poštou, poškození zboží oznamte osobně v den doručení na jakékoliv pobočce pošty,
 • DPD - Zákaznický servis: +420 841 700 700 denně PO-PA od 7:00 do 18:00 hod,
 • PPL, PPL Sprint - Zákaznický servis: +420 225 331 500 denně PO-PA od 8:00 do 18:00 hod 
 • Toptrans +420 725 431 925     

 

 • V případě zjištěného poškození nebo ztráty zásilky je příkazce (případně po zmocnění příjemce) oprávněn uplatnit reklamaci. Reklamaci uplatňuje u mateřského depa Toptrans příkazce.
 • Reklamaci je nutno uplatnit písemnou formou, pokud možno, v co nejkratší době. K reklamaci musí být připojen zápis o škodě a další doklady, ze kterých musí být zřejmý rozsah a finanční výše škody. Škodní událost bude prošetřena a výsledek reklamačního řízení bude oznámen písemnou formou reklamujícímu v co nejkratším termínu, nejpozději do 30 dnů.

 

PPL - Vážení zákazníci, pro kontaktování zákaznického servisu Vám doporučujeme využívat telefonní číslo 588 080 054 pro příjemce zásilek. U telefonního čísla 225 331 500 může docházet k přetížení technologie linky. Nebo můžete využít e-mailovou adresu info@ppl.cz. Provozní doba zákaznického servisu je v pracovní dny od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 16 hodin.

 

 • Gebrüder Weiss - https://www.gw-world.com/cz/    

 • BÍLÁ ELEKTRA JAROMĚŘ zákaznická linka 777 812 376, 732 837 983.   Po-Čt  od 9 – 17 hod , Pá od 9 -12 ,víkend a svátky zavřeno  email:  x.gargi@seznam.cz

 

 

 

*   ZBOŽÍ PŘIŠLO NEKOMPLETNÍ NEBO NEODPOVÍDÁ OBJEDNANÉMU PRODUKTU?

 

V tomto případě prosím kontaktujte naší zákaznickou linku 777 812 376, 732 837 983   ,  x.gargi@seznam.cz

 

Podmínky a postup pro uplatnění práva odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace

Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující (spotřebitel) podle zákona č.89/2012Sb.,občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující (spotřebitel) kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Zboží musí být doručeno na vlastní náklady na naši firmu v Jaroměři a v původním ( originálním ) obalu.  Neposílejte zboží na dobírku!!! Nebude převzato!!!

Odstoupení je upraveno v zákoně č.89/2012 Sb. v pl.znění,občanský zákoník takto:

§1832

(1) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu ,nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání ,které od něho na základě smlouvy přijal,stejným způsobem.Podnikatel vrátí spotřebiteli  přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy , pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

(2)Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží,který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

(3)Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží ,jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením §1820odst.1písm.g).

(4)Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží  předá nebo prokáže ,že zboží podnikateli odeslal.

§1833 Spotřebitel odpovídá podnikateli pouze za snížení hodnoty zboží,které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak,než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

" V případě,že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je :

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

email: adr@coi.cz

web: adr.coi.cz

 

                                                                                                                                                                                 

 Dopravné

INTERNETOVÉ OBJEDNÁVKY - Toptrans , Česká pošta,osobní odběr zdarma

Doprava po Jaroměři zdarma

VÝNOS  1. patro - 150 / 2.patro - 200 kč / 3.patro - 250 kč / 4.patro - 300 kč / 5.patro - 500kč  6.7.8.atd po dohodě

MONTÁŽ  - Pračka - 200 kč / Myčka (pouze volněstojící) 300 kč


Otočení dveří u ledničky

lednička jednodveřová - 150 kč / lednička dvoudveřová 200 Kč /  lednička s elektronikou 600 kč

 

 

 

 

Platební podmínky

V současné době nabízíme tyto možnosti plateb:

 • DOBÍRKA - platba v hotovosti nebo platební kartou - kupní cenu zaplatíte na místě našemu pracovníkovi (řidiči) nebo řidiči přepravní společnosti. ( U přepravní společnosti Toptrans je platba kartou zpoplatněna )
 • Bankovním převodem - částku za zboží můžete poukázat na náš účet. Před odesláním platby doporučujeme si ověřit, zda výrobek je skladem. V případě, že tak neučiníte, částku převedete a výrobek nebude skladem, ihned vám tuto částku bez zbytečných průtahů pošleme zpět na účet, ze kterého byla částka odeslána. Zboží není expedováno do chvíle, dokud není částka připsána na našem účtu
 • Při osobním odběru zboží pouze v hotovosti na naší prodejně v Jaroměři

 

Záruka na zboží

Všechny výrobky jsou schválené pro provoz v ČR a vztahuje se na ně minimální záruční doba 2 roky. Záruční podmínky jsou popsány v záručních listech jednotlivých výrobků.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím.

 

Ochrana osobních dat

Jednáme v souladu se z.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a informací. Vámi poskytnuté informace budou použity pouze k vyřízení Vaší objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré údaje získané od zákazníků naše společnost užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu. Prodávající získané osobní údaje nepředá žádné třetí osobě, která nemá bezprostřední vztah ke zdárnému vyřízení objednávky.

Osobní údaje je možno na žádost zákazníka vymazat z databáze. Zákazník může o výmaz zažádat písemně (e-mailem) nebo telefonicky.

 Závěr

Věříme, že jsme Vás přesvědčili o tom, že nákupy u nás jsou výhodné, levné, bezpečné a rychlé. Pokud však máte jakékoli pochybnosti či připomínky, dejte nám o nich prosím vědět. Všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našeho obchodu.

 


Zlevněné zboží !
Zlevněné a rozbalené zboží

Nové produkty

» Momentálně nejsou žádné nové produkty

Napište nám

Naše zákaznícka linka je k dispozici od 9:00 do 17:00

Telefon:777 812 376

Kontakt na naši zákaznickou linku