Odvoz starého spotřebiče pouze doprava Bílá Elektra – Zdarma

 

Reklamace a servis

K vámi objednanému zboží samozřejmě obdržíte i příslušné dokumenty (daňový doklad, záruční list a český návod k použití). K některým druhům zboží není dodáván záruční list a je nahrazen prodejním dokladem, kde je uvedeno označení výrobku a datum prodeje. Tento doklad o koupi (faktura) je dostačující pro uplatnění reklamace.

Převzetí zboží
Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky (reklamační protokol) a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Veškeré obaly je potřeba zachovat,jsou potřeba k vyřízení reklamace,popřípadě vrácení zboží…

Dopravce Toptrans – při zjištění poškození spotřebiče,neprodleně vše zdokumentovat a do 48 hodin reklamovat u dopravce.Reklamuje spotřebitel.

Dopravavce Česká pošta – při zjištění poškození spotřebiče,neprodleně vše zdokumentovat a do 48 hodin reklamovat u dopravce.Reklamuje spotřebitel.

Na základě vyhotoveného reklamačního záznamu,bude poskytnuta přiměřená sleva,nebo dodán poškozený díl,popřípadě výměna celého spotřebiče.

Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy a nedodržení reklamačního procesu,pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.